Ανάπτυξη - Νέες Δουλειές

Ανάπτυξη - Νέες Δουλειές!

“Νέα Δημοκρατία ίσον νέες δουλειές. Δουλειές, δουλειές, δουλειές. Αυτό θα κάνουμε, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η καλύτερη κοινωνική πολιτική, η πολιτική των ευκαιριών, όχι η πολιτική των επιδομάτων”

“Νέες δουλειές, υψηλότερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες εργασίας δημιουργούν μόνο οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Αυτές θέλουμε να ενθαρρύνουμε βάζοντας τέλος στην πολιτική της υπερφορολόγησης και προσφέροντας στοχευμένα κίνητρα για νέες επενδύσεις”

Υλοποιούμε άμεσα:

 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο 20% σε δύο φάσεις, προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για νέες επενδύσεις.
 • Μείωση της φορολόγησης στα μερίσματα από το 15% στο 5%, που ευνοεί κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
 • Αύξηση του ορίου υπαγωγής στο ΦΠΑ στις 25,000 € από τις 10,000 €, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η ίδρυση και λειτουργία μικρών επιχειρήσεων και η δραστηριότητα των ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Φορολογικά κίνητρα για όσες επιχειρήσεις προχωρούν σε επενδύσεις, όπως οι υπεραποσβέσεις, ο διπλασιασμός της περιόδου συμψηφισμού ζημιών με κέρδη, η αποσαφήνιση της φορολογικής κατοικίας και η ενίσχυση του προγράμματος golden visa/non-dom, για την προσέλκυση κεφαλαίων και αλλοδαπών επενδυτών.

“Μείωση στο 24% από 40% που είναι σήμερα, της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις”

 • Όποιος θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα θα έχει απέναντί του ένα κράτος φιλικό. Εισαγωγή στην αδειοδοτική διαδικασία αποκλειστικών προθεσμιών, και όταν αυτές δεν τηρούνται τότε η αρμοδιότητα θα μεταβιβάζεται σε μία υπερκείμενη Αρχή, σε επίπεδο Υφυπουργού.
 • Οι επιχειρήσεις δεν θα εμπλέκονται σε έναν αδειοδοτικό κυκεώνα ο οποίος τελικά καταλήγει στο να αποθαρρύνει τις νέες πρωτοβουλίες.
 • Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, που περνάει μέσα από την πραγματική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να ενισχυθεί η παραγωγικότητα τόσο της βιομηχανίας και της μεταποίησης, όσο και του πρωτογενούς τομέα.
 • Ενίσχυση της ρευστότητας με άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και πλήρη αξιοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που σήμερα τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα αντί να στηρίζει την πραγματική οικονομία και τις βασικές υπηρεσίες του κράτους (π.χ. αγορά νέων οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας)

Το Εισόδημα μου!

“Μια οικονομία που αναπτύσσεται είναι μια οικονομία που εξασφαλίζει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους. Με δικαιότερη φορολογία που θα απελευθερώνει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα, ώστε κάθε Έλληνας να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής για τον ίδιο και την οικογένεια του”

Υλοποιούμε άμεσα:

 • Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα 9%, από 22% που είναι σήμερα.
 • Νέα, προοδευτική, φορολογική κλίμακα με πολύ χαμηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή από τον σημερινό.
 • Φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη της οικογένειας: Επιπλέον αφορολόγητο 1,000 ευρώ για κάθε παιδί.
 • Μείωση του ΦΠΑ, με καθιέρωση τελικά δύο συντελεστών 11% και 22%, από 13% και 24% σήμερα.
 • Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
 • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης στο 15%, από 20% σήμερα, σταδιακά εντός της τετραετίας.
 • Αξιοπρεπείς συντάξεις με βιώσιμο ασφαλιστικό / συνταξιοδοτικό σύστημα τριών πυλώνων, όπως στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, που θα συνδυάζει τον πρώτο αναδιανεμητικό πυλώνα (εθνική σύνταξη και αναλογική σύνταξη με βάση τις εισφορές στον «κοινό κουμπαρά») με έναν δεύτερο κεφαλαιοποιητικό πυλώνα (εισφορές των νέων εργαζόμενων σε έναν «ατομικό κουμπαρά» που θα έχει αποθεματικό που θα φέρνει αποδόσεις) και έναν τρίτο εθελοντικό.

 • Όποιος θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα θα έχει απέναντί του ένα κράτος φιλικό. Εισαγωγή στην αδειοδοτική διαδικασία αποκλειστικών προθεσμιών, και όταν αυτές δεν τηρούνται τότε η αρμοδιότητα θα μεταβιβάζεται σε μία υπερκείμενη Αρχή, σε επίπεδο Υφυπουργού.
 • Οι επιχειρήσεις δεν θα εμπλέκονται σε έναν αδειοδοτικό κυκεώνα ο οποίος τελικά καταλήγει στο να αποθαρρύνει τις νέες πρωτοβουλίες.
 • Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, που περνάει μέσα από την πραγματική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να ενισχυθεί η παραγωγικότητα τόσο της βιομηχανίας και της μεταποίησης, όσο και του πρωτογενούς τομέα.
 • Ενίσχυση της ρευστότητας με άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και πλήρη αξιοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που σήμερα τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα αντί να στηρίζει την πραγματική οικονομία και τις βασικές υπηρεσίες του κράτους (π.χ. αγορά νέων οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας)

Το Σπίτι μου!

“Η ακίνητη περιουσία αποκτά ξανά αξία αντί να είναι βάρος για τους ιδιοκτήτες. Τα πάγια έξοδα γίνονται εύλογα και διαχειρίσιμα”

Προχωρούμε:

 • Δραστική απλούστευση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων. Σε πρώτη φάση, τα 23 δικαιολογητικά που απαιτούνται θα περιοριστούν κατά ένα τρίτο και σταδιακά θα είναι διαθέσιμα όλα ηλεκτρονικά.
 • Μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με τον περιορισμό των χρεώσεων ΥΚΩ μετά την ταχύτερη ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.
 • Μείωση στο μισό του ειδικού τέλους της ΕΡΤ.
 • Κάθε νοικοκυριό θα εξοικονομήσει 18 από τα 36 ευρώ που πληρώνει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
 • Αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων με αξιοποίηση διαθέσιμων ακίνητων που δεν χρησιμοποιούνται. Για αυτό το σκοπό ενθαρρύνουμε τη συνεργασία Δήμων και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
 • Κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών ή και ανακαίνιση υφιστάμενων με συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.