Ανάπτυξη - Νέες Δουλειές

Κοινωνία - Οικογένεια!

Αλληλεγγύη σε όσους το έχουν ανάγκη!

“Κανένα σύστημα κοινωνικής προστασίας, ακόμα και το πιο προηγμένο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τη φτώχεια όσο η οικονομία υπολειτουργεί και όσο οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται είναι επισφαλείς ή αντιστοιχούν σε εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς που δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη”

Υλοποιούμε άμεσα:

 • Ο προϋπολογισμός για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, θα αυξηθεί στο €1 δις ετησίως αντί των €760 εκατομμυρίων σήμερα, καλύπτοντας 800.000 συμπολίτες μας. Στόχος μας είναι το 0,5% του ΑΕΠ να διατίθεται για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

  Και παράλληλα, συνταγματική κατοχύρωση των συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης, με αλλαγή του άρθρου 25 του Συντάγματος.
 • Αύξηση του προϋπολογισμού για τα επιδόματα ανεργίας κατά €200 εκατ. και ελαστικότερα κριτήρια απονομής τους, ώστε να διπλασιαστεί ο αριθμός των δικαιούχων.
 • Πρόγραμμα απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για 50.000 μακροχρόνια άνεργους κάτω των 35 ετών. Άνεργοι πιστοποιούνται σε γνώσεις βασικού προγραμματισμού μέσα από εντατικά 6μηνα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς πόρους. Με αυτό τον τρόπο οι άνεργοι νέοι μπορούν να βρουν καλές δουλειές, ενώ σήμερα αισθάνονται εντελώς αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας.
 • Χρηματοδότηση ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης με υποχρεωτική πιστοποίηση των παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους τους μακροχρόνια άνεργους ώστε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.
 • Χορήγηση μικρών δανείων σε ανθρώπους, οι οποίοι ενώ θέλουν να ξεκινήσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα και να ξαναπάρουν τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους δεν έχουν σήμερα πρόσβαση στις τράπεζες.
 • Στήριξη των ατόμων με αναπηρία με μια πολιτική ίσων ευκαιριών για πραγματική ένταξη στην κοινωνική και την επαγγελματική ζωή με: - Προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος σταδιακά στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης. - Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένων ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. - Ίδρυση προστατευμένων εργαστηρίων μαθητείας και κατάρτισης.

Η Οικογένεια μου!

“Η ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση, σε υψηλότερη παραγωγικότητα και, τελικά, σε μεγαλύτερο εισόδημα και ευημερία για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα”

Υλοποιούμε άμεσα:

 • Κανένα παιδί δεν θα μένει εκτός παιδικού σταθμού. Για κάθε παιδί οικογένειας που πληροί εισοδηματικά κριτήρια και δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, χορηγούμε κουπόνι ύψους 180 ευρώ ανά μήνα και για 10 μήνες το χρόνο, για εξαργύρωση σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής των γονέων.
 • Οι εργαζόμενες μητέρες επιλέγουν το χρόνο κατά τον οποίο θα κάνουν χρήση της άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας. Η έναρξη της άδειας θα γίνεται από 6 έως 2 εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Το τυχόν υπόλοιπο θα μεταφέρεται μαζί με την άδεια λοχείας.
 • Στήριξη των εργαζομένων γονέων και κυρίως των γυναικών: - Επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών, με ποιοτικό πρόγραμμα και τις κατάλληλες υποδομές, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων. - Σταδιακή εφαρμογή διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής . - Ουσιαστική ενίσχυση ολοήμερων σχολείων, με πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μελέτης
 • Επαναφορά των επιδομάτων για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες που κατήργησε η Κυβέρνηση (ν.4512/2018).
 • Φοροαπαλλαγές για εταιρείες που χορηγούν μετοχές ή δικαιώματα μετοχών στους εργαζόμενους τους, τους παρέχουν ασφαλιστικά προγράμματα ή κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 • Επιβράβευση με χαμηλότερες εισφορές των επιχειρήσεων που είναι ασφαλιστικά συνεπείς και σέβονται τους εργαζομένους τους και την εργατική νομοθεσία, με την εισαγωγή του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων