Παιδεία

Παιδεία!

“Ισότιμη πρόσβαση σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα ανοικτών οριζόντων, που εξοπλίζει τους νέους με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες και ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο”

Προχωράμε σε:

Για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 • Επέκταση του θεσμού των πρότυπων και των πειραματικών σχολείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, ξεκινώντας από το Περιστέρι, όπου με ανακοίνωση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ιδρύεται το νέο πρότυπο Πειραματικό Σχολείο για την Δυτική Αθήνα.
 • Καλλιέργεια ήπιων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, ομαδική δουλειά) και ψηφιακών δεξιοτήτων (χρήση υπολογιστών, ψηφιακή επικοινωνία, ασφαλής χρήση διαδικτύου), αντί για ενθάρρυνση της αποστήθισης και της «παπαγαλίας» που οδηγεί τους μαθητές στα φροντιστήρια.
 • Απόκτηση πιστοποιητικού βασικών γνώσεων Πληροφορικής μέχρι την Α’ Λυκείου, και εκμάθηση ξένων γλωσσών με εξετάσεις για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέσα στο σχολείο χωρίς να χρειάζονται φροντιστήρια.
 • Απελευθέρωση του σχολείου από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου. Ο εκπαιδευτικός θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία να εμπλουτίζει τον τρόπο και τα μέσα διδασκαλίας, και να διαμορφώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες των μαθητών και της κάθε περιοχής.
 • Τακτική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.
 • Ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού και καθιέρωσή του από το Γυμνάσιο, με στόχο την ανάδειξη των κλίσεων και δεξιοτήτων όλων των μαθητών.
 • Ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού και καθιέρωσή του από το Γυμνάσιο, με στόχο την ανάδειξη των κλίσεων και δεξιοτήτων όλων των μαθητών.
 • Ίδρυση Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων σε αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας, που θα αναπτύσουν νέες καινοτόμες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους και θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Διατήρηση για τουλάχιστον 2 χρόνια του συστήματος των Πανελλαδικών εξετάσεων.
 • Επανεξέταση του συστήματος εισαγωγής αφού πρώτα διορθωθούν άλλες πτυχές του συστήματος.
 • Καθορισμός ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στα Ανώτατα Ιδρύματα, τα οποία θα καθορίζουν τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων και θα μπορούν να ορίσουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης βάσης.

Για την Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Τα Ανώτατα Ιδρύματα διασυνδέονται με την αγορά και την επιχειρηματικότητα, ώστε η επιστημονική γνώση και οι νέες ιδέες να διαχέονται στην πραγματική οικονομία, αλλά και οι φοιτητές και απόφοιτοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Σε όλα τα Ιδρύματα θα ενισχυθεί ο θεσμός της πρακτικής άσκησης, ώστε οι φοιτητές να αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να ενισχύουν τις προοπτικές απασχόλησής τους στη συνέχεια.
 • Επιπλέον, θα καθιερωθεί ένα εσωτερικό πρόγραμμα κινητικότητας στα πρότυπα του Erasmus, που θα δίνει στους φοιτητές να παρακολουθούν μαθήματα σε άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα. Εμπλουτίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, τις γνώσεις που αποκτούν και τις δεξιότητες που σχηματίζουν.
 • Σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα θα προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός υποτροφιών για τους φοιτητές, με βάση τις επιδόσεις και την οικονομική κατάστασή τους.
 • Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, προκειμένου να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών και ιδιωτικών Ανώτατων Ιδρυμάτων, με τις αναγκαίες διασφαλίσεις ποιότητας και εποπτείας από το κράτος. Θα ιδρύονται υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις και θα λειτουργούν με διαφάνεια, αξιολόγηση και λογοδοσία υπό την εποπτεία της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.